Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

sarenkabeznozek

July 19 2018

sarenkabeznozek
Reposted fromharmony harmony viamarkotna markotna
sarenkabeznozek
sarenkabeznozek

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat vialaparisienne laparisienne
sarenkabeznozek
7234 96a3 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
sarenkabeznozek
"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viapomruki pomruki
sarenkabeznozek
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia
sarenkabeznozek
3782 1a12 500
sarenkabeznozek
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viaWilalena Wilalena
sarenkabeznozek
sarenkabeznozek
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
sarenkabeznozek
1327 7c56 500
sarenkabeznozek
6743 c9e0
Reposted fromkaha kaha viarock-sex-love rock-sex-love
sarenkabeznozek
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaeternaljourney eternaljourney
sarenkabeznozek

July 18 2018

sarenkabeznozek
3463 9cfe 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaeazyi eazyi
sarenkabeznozek
8543 dd6f 500
sarenkabeznozek
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka viahomefromhome homefromhome
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viarock-sex-love rock-sex-love
sarenkabeznozek
4632 e480 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadelain delain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl