Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

1708 b0b1 500
sarenkabeznozek
Snowdonia National Park, United Kingdom
sarenkabeznozek
sarenkabeznozek
1495 89a0 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viairmelin irmelin
sarenkabeznozek
sarenkabeznozek
7270 f058 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viairmelin irmelin
4098 4a2f
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamefir mefir
sarenkabeznozek
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
6715 f7d4 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viasouxie souxie

October 31 2017

sarenkabeznozek
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
sarenkabeznozek
4451 06ed 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
sarenkabeznozek
4396 5b1f 500
orkan Grzegorz
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

October 26 2017

October 25 2017

sarenkabeznozek
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamrrru mrrru
0656 dc05 500

zanikanie:

xxx

Reposted fromdivi divi viaawaken awaken
sarenkabeznozek
Jestem Julią
mam lat 23
dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki
jak filiżanka ciemnej kawy
wzmogła
rytm serca
rozdrażniła
mój żywy organizm
rozkołysał zmysły

odeszła

Jestem Julią
na wysokim balkonie
zawisła
krzyczę wróć
wołam wróć
plamię
przygryzione wargi
barwą krwi

nie wróciła

Jestem Julią
mam lat tysiąc
żyję
— Halina Poświatowska
Reposted fromvanirr vanirr viaawaken awaken
sarenkabeznozek
4949 4286 500
sarenkabeznozek
0759 8d47
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
sarenkabeznozek
4544 988e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
sarenkabeznozek
4518 7d03
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl